Informatie standplaats

Marktstandplaats, eenmalige of vaste toewijzing

Direct regelen

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. U kunt bovendien ook op een wachtlijst geplaatst worden.

De gemeente Elburg hanteert geen wachtlijst.

Kosten

Marktgeld

Het marktgeld bedraagt voor elke vaste standplaats, welke tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld:

  • voor een kalenderkwartaal € 13,08 per volle m1 en met een minimum van € 43,74
  • voor een kalenderjaar € 48,00 per volle m1 en met een minimum van € 156,72

Stroomverbruik

Het marktgeld voor gebruikmaking van een aansluiting op een elektriciteitskast, per marktdag, voor gebruik van:

  • 10 KWh of minder € 3,55 exclusief omzetbelasting en € 4,29 inclusief omzetbelasting.
  • boven 10 KWh € 6,98 exclusief omzetbelasting en € 8,45 inclusief omzetbelasting.

Promotie- en reclameactiviteiten

Het tarief voor deelname aan promotie- en reclameactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats:

  • voor een kalenderkwartaal € 30,00
  • voor een kalenderjaar € 120,00

Bijzonderheden

Hieronder vindt u de regelgeving.

Wetten

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB Elburg
T. 0525 688 688
E. gemeente@elburg.nl

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
  • een geldig identiteitsbewijs

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.